Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bij Suus in Le Marche - Le Marche Vakantiehuizen

Reserveren
Heeft u een huis telefonisch of via het aanvraagformulier bij ons gereserveerd, dan ontvangt u binnen een dag een factuur met het verzoek 30% van de huurprijs te betalen binnen 5 dagen. Als het factuurbedrag tijdig is betaald, dan is de reservering definitief. Is dit niet het geval dan zal de reservering komen te vervallen.

Prijzen
De prijzen op onze website worden zo goed mogelijk bijgehouden. Le Marche Vakantiehuizen behoudt zich echter het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Indien de prijs afwijkt ten opzichte van de prijs op de internetsite, dan geven wij dat uiteraard direct aan bij de reservering. De prijs in de bevestigingsmail c.q. eerste factuur is bindend. De huurprijzen van de accommodaties zijn exclusief administratiekosten a € 25,- per boeking.

Huurperiode
Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op een verblijf van een week van zaterdag tot zaterdag. Wilt u liever op een andere dag aankomen en vertrekken, dan kunnen wij dit in sommige gevallen overleggen aan de eigenaar van de accommodatie. In het hoogseizoen zal altijd gelden alleen mogelijk van zaterdag tot zaterdag. Bij de meeste accommodaties geldt een aankomst op zaterdag tussen 15:00 uur en 19:00 uur en een vertrektijd voor 10:00 uur. Mochten de tijden afwijken van de door u gereserveerde accommodatie, dan staat dit in de uitgebreide informatie die u ontvangt na uw laatste betaling. Bij vrijwel alle accommodaties is de eigenaar of de beheerder aanwezig om u te ontvangen. Arriveert u later dan de aangegeven aankomsttijd, dan is het van belang dat u hen dit laat weten.

Betaling
Bij reservering wordt u 30% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Betaling hiervan dient te geschieden binnen 5 dagen vanaf de factuurdatum. 8 weken voor vertrek dient de 70% voor vertrek van het totaalbedrag te zijn betaald. Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf moet het gehele bedrag in een keer betaald worden. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering geannuleerd of reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald. Na ontvangst van de gehele betaling ontvang u per mail uitgebreide informatie met betrekking tot de accommodatie, zoals de routebeschrijving en de gegevens van de contactpersoon ter plaatse.

Overige prijzen
Alle accommodaties op de site van Le Marche Vakantiehuizen zijn inclusief het gebruik van water, gas, elektra, wifi. In sommige gevallen is dit niet het geval en staat het duidelijk bij de omschrijving van de huizen en/of het prijsoverzicht vermeld. De (eind)schoonmaak is in de meeste gevallen niet bij de prijs inbegrepen en zal over het algemeen contant ter plaatse bij aankomst moeten worden voldoen of vooraf per factuur. Alle specificaties staan ook duidelijk aangegeven in de boekingsbevestiging wat ook de eerste factuur betreft. Dit geldt ook voor de mogelijkheid van huur of inclusief van linnengoed en handdoeken. Let op, strandlakens zijn bijna nooit inclusief c.q. kunnen niet worden gehuurd.

Borg
Voor de meeste accommodaties wordt een borg gevraagd. Deze borg moet ter plaatse contant worden afgerekend met de eigenaar van de accommodaties of een vertegenwoordiger van de eigenaar of vooraf per bank (afhankelijk van de accommodatie). Aan het einde van de verhuur periode zal de betaalde borg contant worden teruggegeven aan de huurder na inspectie van de woning. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het bedrag teruggestort worden op uw rekening binnen 2 weken na vertrek uit uw accommodatie. Eventuele aantoonbare schade wordt in korting gebracht op de borg.

Annulering
Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij annulering gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Bij annulering vanaf de dag van reservering tot 30 dagen na de reservering bent u 30% van het factuurbedrag verschuldigd.

 • Bij annulering vanaf de 30ste dag na reservering tot 2 maanden voor aankomst bent u 60% van het factuurbedrag verschuldigd. Annuleringen dienen telefonisch aan ons doorgegeven te worden en daarnaast nog schriftelijk, per mail of fax te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zenden wij u een annuleringsbevestiging en nota.

 • Wanneer er binnen 2 maanden voor aankomstdatum wordt geannuleerd, dient het gehele bedrag te worden voldaan. Ook dit horen wij graag telefonisch.

 • Indien door enige omstandigheid Le Marche Vakantiehuizen genoodzaakt wordt tot annulering van de gereserveerde vakantiewoning, bieden wij u een vergelijkbaar of beter alternatief aan. Indien dit niet mogelijk is of u dit voorstel niet aanvaardt, zullen wij onmiddellijk het door u betaalde bedrag terugstorten.

  -> Covid 19 annulering voorwaarden
  Als gevolg van de Covid19 zijn er afhankelijk van de locatie mogelijkheden indien het reisadvies negatief is of als gevolg van persoonlijke situatie. Bij een boeking tijdens deze Covid19 periode geldt altijd wel de regel 30% aanbetaling zodat er een stukje zekerheid is c.q. oprechte interesse is voor een locatie. Vervolgens geldt dat er verschillende opties zijn en geldt voor elk huis maatwerk en afhankelijk welk moment er geannuleerd wil/moet worden;

 • Geheel 100% (aan)betaling retour

 • Of, geheel 100% (aan)betaling retour met aftrek van boekingskosten gemiddeld € 100,- tot € 150,-

 • Of, de boeking wordt omgezet voor dezelfde locatie naar een andere periode. Dit kan ook als er alleen een aanbetaling is gedaan


Verplichtingen huurder


 • De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

 • Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes,schoon en opgeruimd weer achter te laten. De accommodatie dient bij vertrek opgeruimd en veeg schoon te worden achtergelaten. Keuken vrij van gebruik sporen, vaat gedaan, koelkast en  vaatwasmachine leeg, prullenbakken schoon en leeg en dient het afval te worden weggegooid.

 • Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd. 


Verplichtingen huurder


 • De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan de huurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien de huurder goedkeuring daartoe heeft gegeven.


Aansprakelijkheid
Le Marche Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor:

 • Enige vorm van schade aan of verlies en diefstal van goederen tijdens uw vakantie in een van onze accommodaties.

 • Het defect raken van apparatuur in de gehuurde accommodatie, niet functioneren van de watervoorziening, uitvallen van stroom e.d..

 • Wijzigingen aan de woning waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht door de eigenaar.

 • Eventuele overlast veroorzaakt door activiteiten in de omgeving van de accommodatie, zoals bijvoorbeeld het bewerken van grond door boeren of een (dorps)feest.


Klachten
Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van een heerlijke vakantie in een van onze accommodaties. Heeft u tijdens uw verblijf toch een klacht, dan kunt u contact met ons opnemen via info@lemarchevakantiehuizen.com of +31 6 52457221. Natuurlijk kan dit ook na uw verblijf, maar realiseer u dat wij dan wellicht niets meer kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Evaluatie
Binnen 2 weken na uw vertrek uit uw accommodatie zal u een mail ontvangen met de vraag, hoe heeft u de vakantie c.q. accommodatie heeft ervaren en welke tips eventueel nog van toepassing kunnen zijn of ervaringen die mogelijke nieuwe huurders kunnen helpen c.q. de eigenaar.

Indien er nog vragen en / of opmerkingen zijn, dan hoor ik het graag, dank!

Eigenaar   : Suzanne C.M. Stuurman
Mail           : info@lemarchevakantiehuizen.com
Website     : www.lemarchevakantiehuizen.com
Facebook  : www.facebook.com/LeMarcheVakantiehuizen
GSM nr     : 0031652457221
KvK           : Bij Suus in Le Marche nummer 62077120
BTW nr     : NL108774430B01
IBAN         : NL14 ABNA 0434 2812 39